Termin : 08.11.2015 (niedziela)

Miejsce : Budynek Biblioteki w Łękawicy – sala  pszczelarska

Godziny : 10:00 - 18:00

 

 

Nie musisz lubić miodu i leczyć się propolisem, aby przyjść na dzień otwarty pszczelarstwa!

 

· Czym różni się trzmiel od pszczoły miodnej?

· Jak przebiega proces zapylania?

· Jakie są przyczyny ginięcia pszczół?

· Jak pomóc zapylaczom?

· Jakie właściwości mają różne miody?

 

Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziesz podczas dnia otwartego pszczelarstwa. Może nawet skusisz się na zbudowanie pszczelego hotelu?

 

Przyjdź i sprawdź jak wygląda życie miodem słodzone !!!

 

 

 

 

PLAN SZKOLENIA

WYCHÓW MATEK PSZCZELICH I TWORZENIE NOWYCH RODZIN

 

Data : 24 października 2015

Godz. 9:00 -17:00

Prowadzący : Michał Lewandowski

Miejsce : Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawicy

 

9:00 – 12 :30

Matki

 • znaczenie wychowu matek
 • warunki wychowu matek
 • wychów trutni
 • metody wychowu matek
 • brakowanie i izolowanie mateczników
 • znakowanie matek
 • unasienianie matek - na pasieczysku i sztucznie
 • uliki weselne

Transport matek

 • warunki dobrego transportu
 • klateczki

 

12:30 – 13:00 Przerwa obiadowa

 

13:00 – 17:00

Poddawanie matek

Norma na matki pszczele

Ekonomika wychowu matek

 

Tworzenie nowych rodzin

 • przyspieszone rozmnażanie rodzin
 • wybór terminu i metody
 • praca hodowlana
 • pszczoła buckfast
 • dyskusja – wnioski

 

Michał Lewandowski - absolwent historii WSP Kielce 1992. Pochodzi z rodziny o tradycjach pszczelarskich kultywowanych od pokoleń. Pszczelarstwem zawodowo zajmuję się od 2004 roku, unowocześniając i eksperymentując z nowymi rasami i gospodarką. Skupia się głównie na maksymalizacji zysku z hodowli pszczół w Małopolsce. Matki - w szczególności (buckfast) zawodowo hoduję od 2007 roku. Pasieka której jest właśącicielem obecnie liczy około 300 rodzin produkcyjnych oraz dodatkowo około 150 odkładów, które są zimowane. Nienależący do żadnych organizacji pszczelarskich. Praktyk udzielający porad dotyczących efektywnego pszczelarzenia – pszczelarz z pasją.

 

 

 

{mp3}p656{/mp3}

 

 

 

 

 

PLAN SZKOLENIA ETAP 4

Miód i inne produkty pszczele oraz opłacalność produkcji. 2015.09.20

 

Data : 20 wrzesień 2015

Godz. 9:00 -17:00

Prowadzący : Jacek Nowak

Miejsce : Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawicy

 

9:00 – 12 :30

Miody typy i gatunki

· Charakterystyka produktów pszczelich.

· Właściwości odżywcze i zdrowotne produktów pszczelich.

· Przechowywanie i konfekcja produktów pszczelich

· Oznakowanie produktów.

· Terminy ważności.

 

Miodobranie

· Pomieszczenia

· Sprzęt do miodobrania.

· Higiena.

 

12:30 – 13:00 Przerwa obiadowa

 

13:00 – 17:00

Opłacalność prowadzenia gospodarstwa pasiecznego.

· Rodzaje pasiek.

· Rodzaje produkcji.

· Usługi pszczelarskie np. zapylanie.

 

Dystrybucja i sprzedaż.

· Magazynowanie produktów.

· Sprzedaż bezpośrednia i hurtowa.

· Działalność reklamowo-informacyjna.

 

Jacek Nowak - Od 1970 roku przynależy do Polskiego Związku Pszczelarskiego, w latach 1977-1986

Pracownik Stacji Unasieniania Pszczół w Brzesku- specjalista d/s inseminacji i hodowli matek pszczelich.

W latach 1986 -1993 roku samodzielny pracownik w gospodarstwie pasiecznym Pasieka „BARĆ” ks. dra Henryka Ostacha. Od 1993 połączył rodzinne pasieki, swoją i małżonki Emilii oraz zakupioną od ks. dra Henryka Ostacha tworząc duże i nowoczesne gospodarstwo pszczelarskie – Pasieka „BARĆ” im. ks. dra H. Ostacha. Podczas działalności prowadzi ustawicznie szkolenia – wykłady praktyczne dla: studentów, uczniów, pszczelarzy z Polski i zagranicy. Instruktor organizowanych pasiek hodowlanych w Hiszpanii, Holandii, Grecji i Włoszech. Opracował ścieżkę edukacyjną (historyczno-pszczelarską) dla wycieczek szkolnych, turystycznych i innych. W latach 1986 - 2003 r – przewodnik-wykładowca w Domu Pszczelarza (działalność społeczna). Odznaczony: Medalem Zasłużony Dla Rolnictwa, Medalem Dzierżona, Złotą Odznaką PZP, Złotą Odznaką SITR, Dyplomem Złoty Kłos, Srebrnym Jabłkiem Sądeckim i innymi.