"Gdy na dworze chłód i słota,

 

Miód jest na wagę złota"

 

Przysłowie polskie na styczeń