Zarząd Koła Pszczelarzy

w Skrzyszowie 

 

 

 

Mieczysław Smagacz - Prezes

 

Jerzy Kiwior- Wice Prezes

 

Tomasz Bień - Skarbnik

 

Jadwiga Zaucha - Sekretarz

 

Stanisław Barnaś - Członek Zarządu

 
Komisja Rewizyjna

Alfons  Drozd - Przewodniczący
  Członkowie komisji:

- Janusz Kornaś-Wice Przewodniczący

- Witold Kępa

- Roman Janas