Zarząd Koła Pszczelarzy

w Skrzyszowie 

Prezes Zarządu 

Jadwiga Zaucha

V-ce Prezes Zarządu  Janusz Kornaś 
 Sekretarz
Stanisław Górka 
Skarbnik
 
Tomasz Łabędź   
 Członek Stanisław Barnaś
 
Komisja Rewizyjna
 
 Przewodniczący
 
 
 Mieczysław Smagacz
 Z-ca Przewodniczącego  Grażyna Halastra -
  Członek  Andrzej Lebda
 Członek  Jerzy Kiwior

 

 

Delegaci na Walny Zjazd Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie:
 
Jadwiga Zaucha - z urzędu jako Prezes
oraz
Kornaś Janusz
Łabędź Tomasz
Kiwior Jerzy