Rok 2016 stan na 02.08.2016r

.  

 

Antosz Kazimierz 

Baut Mieczysław 

Barnaś Stanisław

Bień Tomasz 

Błyskal Marek

Ciurej Edward

Drozd Alfons 

Duda Jacek 

Garbacz Kazimerz 

Górka Stanisław

Jachym Wanda 

Janas Roman

Jonak Józef 

Kępa Kazimerz 

Kępa Witold 

Kiwior Jerzy 

Kiwior Julian 

Kloc Czesław 

Kopeć Stanisław 

Kornaś Janusz

Korzeniowski Stanisław 

Kozioł Józef 

Lebda Andrzej 

Łabędż Tomasz 

Łabno Edward

Malik Henryk

Marcinek Antoni 

Mondel Krzysztof 

Olszówka Piotr 

Pamuła Wiesław 

Pankowski  Robert 

Plebanek Tomasz 

Siedlik Kazimierz 

Smagacz Mieczysław 

Stec Daniel

Wadas Jan

Wadas Paweł

Wasilewska Zofia

Włodyga Sylwester

Halastra-Petryna Grażyna

Potępa Wojciech

Mach Adam

Halastra Maria

Halastra-Petryga Grażyna

Mach Adam

Rechina Kazimierz

Michutowski Łukasz 

Zaucha Jadwiga