Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez nasze Koło na zadanie pn. Podniesienie wiedzy i świadomości wśród mieszkańców powiatu tarnowskiego oraz ochrona rodzin pszczelich przed wyginięciem uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i znalazł się na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie inicjatywy złożonych w ramach Projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Tarnowski". Do naszego Stowarzyszenia trafi 10 000 zł. Realizacja inicjatywy rozpocznie się od września 2021 r.

Lista rankingowa