W wyniku przeprowadzonego w dniu 30.05.2021 r.  Walnego Zebrania członków Koła Pszczelarzy w Skrzyszowie ukonstytuował się nowy Zarząd w składzie:
 
Jadwiga Zaucha - Prezes Zarządu
Janusz Kornaś  - V-ce Prezes Zarządu
Stanisław Górka - Sekretarz
Tomasz Łabędź  - Skarbnik
Stanisław Barnaś- członek
 
Komisja Rewizyjna w składzie:
 
Mieczysław Smagacz - Przewodniczący
Grażyna Halastra - Z-ca Przewodniczącego
Andrzej Lebda - Członek
Jerzy Kiwior - Członek
 
Delegaci na Walny Zjazd Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie w składzie:
 
Jadwiga Zaucha - z urzędu jako nowo wybrana Prezes
oraz
Kornaś Janusz
Łabędź Tomasz
Kiwior Jerzy
 
Zarząd stowarzyszenia pozostaje bez zmian.
 
Przewodniczący Zebrania
Tomasz Bień