Niezmiernie miło nam poinformować, iż nasze koło znalazło się na liście dofinansowanych organizacji w ramach programu NOWEFIO 2021. Wkrótce zaczniemy realizację projektu pod nazwą "Bez pszczół nie ma nas", którego wartość wynosi 153 087,00 zł. Projekt będziemy realizować w 2021 oraz 2022 roku. W ramach projektu będą takie działania jak "Warsztaty dbajmy o pszczoły" czy "Pszczeli mini grant dla najmłodszych".

Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez nasze Koło na zadanie pn. Podniesienie wiedzy i świadomości wśród mieszkańców powiatu tarnowskiego oraz ochrona rodzin pszczelich przed wyginięciem uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i znalazł się na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie inicjatywy złożonych w ramach Projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Tarnowski". Do naszego Stowarzyszenia trafi 10 000 zł. Realizacja inicjatywy rozpocznie się od września 2021 r.

Lista rankingowa

W wyniku przeprowadzonego w dniu 30.05.2021 r.  Walnego Zebrania członków Koła Pszczelarzy w Skrzyszowie ukonstytuował się nowy Zarząd w składzie:
 
Jadwiga Zaucha - Prezes Zarządu
Janusz Kornaś  - V-ce Prezes Zarządu
Stanisław Górka - Sekretarz
Tomasz Łabędź  - Skarbnik
Stanisław Barnaś- członek