Koło Pszczelarzy Skrzyszów serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu tarnowskiego na szkolenia pszczelarskie, które odbędą się w Remizie OSP w Łękawicy.

Temat szkolenia 25 września 2021r.:

  1. Nawłoć- późne pożytki a przygotowanie pszczół do zimowli.
  2. Wpływ stosowania probiotyków na kondycję zdrowotną i odporność rodzin pszczelich - przegląd doniesień naukowych i doświadczeń własnych
  3. Możliwość wykorzystania dobroczynnych bakterii probiotycznych w profilaktyce zdrowotnej pszczół przed rozwojem zgnilca amerykańskiego. Żywienie pszczół i rola składników pokarmowych w zrównoważonej hodowli 

 

Zarząd Koła Pszczelarzy Skrzyszów na zaszczyt zaprosić wszystkie przedszkola z terenu Małopolski do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem "Awantura o Skrzyszowską Maję". 
 
Celem Konkursu jest :

1.        Rozpowszechnianie wśród dzieci wiedzy na temat roli pszczoły w środowisku naturalnym.

2.        Zwrócenie uwagi młodego pokolenia na zagrożenia wynikające z małej ilości pasiek oraz uprzemysłowienia rolnictwa.

3.        Zaprezentowanie sposobów ochrony przyrody będącej źródłem życia i pracy pszczoły.

4.        Inspiracja dzieci do poszerzenia wiedzy w zakresie działań, które wpływają na spadek liczebności zapylaczy, w szczególności pszczół.

5.        Zainteresowanie dzieci otaczającą ich przyrodą oraz utrwalanie wiedzy, iż od osobistej odpowiedzialności każdego człowieka zależy za stan środowiska

6.        Mobilizacja dzieci do działań twórczych i rozwijania talentów plastycznych.

 

Prezes Koła Pszczelarzy w Skrzyszowie zaprasza wszystkich członków Koła na spotkanie w dniu 12 września 2021 r. o godzinie 13:30.

Obecność obowiązkowa.

 

Nabór uczestników do projektu "Bez Pszczół nie ma nas" zostaje przedłużony do 15.08.2021 do godz. 24:00.